Strategia firmy na lata 2016-2020:

1. Doskonalenie procesów obróbczych CNC poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań z dziedziny kontrolingu z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań IT

2. Redukcja kosztów związanych z nieefektywnym gospodarowaniem zasobami produkcyjnymi i okołoprodukcyjnymi.

3. Zwiększenie potencjału produkcyjnego poprzez wprowadzanie nowych linii produkcyjnych.

4. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej firmy

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaku z naszymi przedstawicielami

Kontakt z naszą firmą